Sawal ?

State Animal Kehra Hai ?

State Animal Kehra Hai ? Sawal ? Vip

Ans = C

Sab Ton Vadda Railway Junction Kithe Hai ??

Sab Ton Vadda Railway Junction Kithe Hai ?? Sawal ? Vip

Ans = B

Tusi Ki Ho ?

Tusi Ki Ho ? Sawal ? Vip

Daso ?

Daso ? Sawal ? Vip

Ans = C

Send this to friend