Sawal ?

State Animal Kehra Hai ?

Ans = C

Sab Ton Vadda Railway Junction Kithe Hai ??

Ans = B

Tusi Ki Ho ?

Daso ?

Ans = C